Memòria 2019

FUNDACIÓ ROSSEND CARRASCO I FORMIGUERA

Memòria assistencial i de les activitats docents de l’any 2019

Infraestructura, organització i personal
La seu de la FRCF es manté a les instal·lacions del c./ Dr. Carulla 26-28 on es va traslladar el març de 2002. A 2019 no s’han fet reformes estructurals.

La Junta de Patronat s’ha reunit en sessió ordinària el dia 26 de juny. La composició de la Junta era:

  •  Dr. Joaquim Camps, president d’honor
  •  Dr. Daniel Figuerola, president i director
  • Sr. Serafín Murillo, secretari
  • Sr. Jordi Viadé
  • Sra. Eulàlia Figuerola

L’equip humà actual de la FRCF el composen un endocrinòleg (D Figuerola), dos cirurgians especialitzats en bariàtrica (P. Moreno i J. Balibrea), un diplomat en nutrició i dietètica (S Murillo), un diplomat en podologia (J. Viadé), una llicenciada psicòloga (G Peralta), una auxiliar educadora (E. Figuerola) i una secretària mèdica (M. Fabré).

La relació laboral és en règim de contractació (M. Fabré) i de col·laboració (P. Moreno, J. Balibrea, G. Peralta, S. Murillo, J. Viadé). Des de juliol 2011 D. Figuerola satisfà un lloguer mensual per utilització de serveis en quantitat variable i proporcional als ingressos generats. Des de gener del 2018 E. Figuerola cancel·la la seva relació laboral amb la FRCF i passa a regim de contractació laboral directament per part del D. Figuerola.

Les instal·lacions de la FRCF també acullen a G. Pou (metge internista) que fa activitat assistencial no vinculada a la FRCF i satisfà una quantitat fixa per utilització de serveis

Assistència a pacients
En els trenta anys transcorreguts de la seva creació, la Fundació ha consolidat una assistència mèdica que es posa de manifest en la presentació adjunta (annex 1). En síntesi, la Fundació ha rebut 1.406 consultes presencials i ha atès a 603 pacients, dels quals 127 ho han estat per primera vegada. La procedència dels pacients és àrea metropolitana de Barcelona (69%), altres comarques de Catalunya (21%), resta de països catalans (6%) i altres procedències (4%). A més de la diabetis, els motius usuals de consulta són de Medicina Interna, Endocrinologia (inclosa la obesitat) i de trastorns anímics. Les consultes no presencials (telèfon, WhatsApp, e-mail) s’estimen en més de dues mil en tot l’any.