Memòria 2016

FUNDACIÓ ROSSEND CARRASCO I FORMIGUERA

Memòria assistencial i de les activitats docents de l’any 2016

Infraestructura, organització i personal
La seu de la FRCF es manté a les instal·lacions del c./ Dr. Carulla 26-28 on es va traslladar el març de 2002. A 2015 no s’han fet reformes estructurals, només pintura i petit manteniment. La Junta de Patronat s’ha reunit en sessió ordinària el dia 1 de juliol. La composició de la Junta actual és:

  • Dr. Joaquim Camps, president d’honor
  • Dr. Daniel Figuerola, president
  • Dr. Manel Puig, director
  • Sr. Armand Pérez, secretari
  • Dra. Anna Sanmartí, patró d’honor
  • Dr. Manel Armengol
  • Dr. Dídac Mauricio

L’equip humà actual de la FRCF el composen dos endocrinòlegs (D Figuerola, M Puig), dos cirurgians especialitzats en bariàtrica (P. Moreno i J. Balibrea), un diplomat en nutrició i dietètica (S Murillo), un diplomat en podologia (J. Viadé), una llicenciada psicòloga (G Peralta), una auxiliar educadora (E. Figuerola) i una secretària (M. Fabré).

La relació laboral és en règim de contractació (M. Fabré, E. Figuerola) i de col·laboració (P.Moreno, J. Balibrea, G. Peralta, S. Murillo, J. Viadé). Des de juliol 2011 D. Figuerola satisfà un lloguer mensual per utilització de serveis en quantitat variable i proporcional als ingressos generats i M. Puig satisfà una quantitat fixa.

Les instal·lacions de la FRCF també acullen a G. Pou (metge internista) i Ll. Soler (neuròleg) que fan activitat assistencial no vinculada a la FRCF i satisfan una quantitat fixa per utilització de serveis.

Assistència a pacients
En els vint-i-sis anys transcorreguts de la seva creació, la Fundació ha consolidat una assistència mèdica que es posa de manifest en la presentació adjunta (annex 1). En síntesi, la Fundació ha rebut 1.628 consultes presencials i ha atès a 700 pacients, dels quals 139 ho han estat per primera vegada. La procedència dels pacients és àrea metropolitana de Barcelona (67%), altres comarques de Catalunya (20%), resta de països catalans (11%) i altres procedències (2%). A més de la diabetis, els motius usuals de consulta són de Medicina Interna, Endocrinologia (inclosa la obesitat) i de trastorns anímics. Les consultes no presencials en tot l’any són de més 900 en el cas del e mail i s’estimen en més de 1.000 per telèfon.