Equip humà

Endocrinòleg

Llicienciada en Psicologia

 

Nutricionista

Endocrinòleg

Diplomat en Podologia

Cirurgià


Cirurgià

 

Completen el equip…
Eulàlia Figuerola La seva responsabilitat principal és la instrumentació de les tecnologies pròpies (retinografia, holter de TA, monitor continu de la glucosa, estudis del son, maneig informàtic dels lectors domiciliaris de glucèmia, bombes d’insulina, etc) així com de la formació dels usuaris. També s’encarrega de l’educació d’aspectes relacionats amb la salut i el maneig de la diabetis.
Montse Fabré La seva responsabilitat principal és el control de les agendes dels professionals i els aspectes comptables, burocràtics i legals de la Fundació.