Característiques clíniques, radiològiques, evolució i tractament de pacients amb neuroartropatía de Charcot