Docent

Centrada en la formació de Post-Grau de professionals dedicats a l’atenció als diabètics (infermeria, metges d’assistència primària i farmacèutics fonamentalment).

S’han dut a terme un total aproximat de 135 cursos intensius de 12 a 40 hores de durada, que han anat dirigits a uns 4000 alumnes.

Els cursos s’han caracteritzat per la metodologia interactiva, basant l’aprenentatge en la descoberta personal i no en la transmissió de coneixements. Tota l’activitat docent està sistemàticament avaluada.

Alguns dels cursos més rellevants han estat:

Overcoming cultural barriers in patient education
Port de la Selva, 2008. En colaboració amb el D.E.S.G (diabetes education study group)

ProgramaAvaluació

Cent curs
Abba Garden Hotel, 2007

Programa

El arte de tratar la diabetes
Salou, 2016
Seminaris de Primavera

Seminaris