Assistencial

La Fundació Rossend Carrasco Formiguera atén de manera regular al voltant de 800 pacients, tant en règim de consulta externa com d´hospitalització i du a terme un seguiment contínu que contribueix al Control de Qualitat del servei que oferim.

En l’aspecte terapèutic som fidels d’una banda al concepte de la “medicina basada en l’evidència”, és a dir en l’ús de recursos farmacològics i no farmacològics que han estat contrastats per investigacions rigoroses i d’altra banda a la filosofia del “empowerment”, és a dir que, després de disposar de la informació necessària, sigui el propi pacient qui prengui les seves decisions terapèutiques.

En l’àmbit diagnòstic disposem d’un laboratori d’anàlisi que permet en el curs de la mateixa consulta la determinació de bioquímica bàsica, hemoglobina glucosilada i microalbúmina i també d’una càmera no midriàtica que possibilitza la fotografia de la retina usualment sense dilatació de la pupil·la.

La nostra experiència amb bombes d’insulina s’inicià l’any 1996 coincidint amb una millora de prestacions d’aquests aparells. Fins l’actualitat n’hem col·locat noranta, de les quals seguim aproximadament la meitat a data d’avui.

Des de l’octubre de 2000 treballem amb sensors contínus de glucosa que permeten la lectura contínua de la glucosa durant un període de 6 a 14 dies, el que facilita l’ajustament de les pautes terapèutiques d’insulina. Aquests sensors en temps real es començen a utilitzar des de 2008 i són el pas previ al pàncrees artificial que està previst pel 2019.

Altres exploracions incorporades són el registre continu ambulatori de la tensió arterial (MAPA) i l’estudi ambulatori de la qualitat del son (Apnea Link).

A la FRCF disposem per els nostres pacient d’una info-targeta en format electrònic que inclou informació sobre l’historial mèdic, el tractament, els valors de glucosa en sang i d’altres dades d’interès.