Objectius de la fundació

 • Proporcionar atenció Integral a la persona amb diabetes mitjançant:
  • Un programa estructurat de prevenció secundaria.
  • La pràctica regular de controls clínics amb proves complementàries (examen de fons d’ull, anàlisi clíniques, ECG, Eco Doppler…).
  • Dedicació amb igual èmfasi als aspectes biomèdics, psicològics culturals i de conducta.
  • Educació terapèutica individual i en grup. Suport familiar.
 • Contribuïm a la formació de professionals en diabetologia.
 • Promovem la recerca.

La FRCF està acollida a la Llei de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Els ingressos econòmics provenen dels honoraris mèdics per l’activitat professional, de les matrícules dels cursos i del mecenatge privat i es destinen a finalitats socials, docents i de recerca.
La llei permet que els donatius siguin deduïbles fiscalment.

Ressenya històrica


Ens vàrem constituir l’any 1989 en memòria del il·lustre diabetòleg clínic català Rossend Carrasco i Formiguera, pioner en l’ús de la insulina a Catalunya i Espanya. Els membres del Patronat són:

Dr. Daniel Figuerola (President i Director)
Dr. Joaquim Camps (President d’honor)
Sr. Serafín Murillo (Secretari)
Sr. Jordi Viadé
Sra. Eulàlia Figuerola
Històricament han format part de la Junta el Dr. Jaume Figuerola (†), el Dr. Gonçal LLoveras (†), el Sr. Joan Pons (†), Sra. Núria Pi-Sunyer (†), el Dr. Robert Pujol (†),  el Sr. Enric Gimenez-Coral (†), el Dr. Joaquim Camps (†),  la Sra. Carmen Plaza, el Sr. Francisco Loscos, el Sr. Jordi Belloso, el Dr. Xavier Formiguera,  el Sr. Ildefons Garcia Serena, el Sr. Armand Pérez,  el Dr. Manel Puig,  la Dra. Anna Sanmartí, el Dr. Manel Armengol,  i el Dr. Didac Mauricio. La Junta de Patronat va nomenar director de la Fundació Rossend Carrasco i Formiguera al Dr. Daniel Figuerola l’any 1992. Del 2011 fins inicis del 2018 la direcció va ser a càrrec del Dr. Manel Puig, nomenat per la Junta. I en l’actualitat, exerceix de director el Dr. Daniel Figuerola