Objectius de la fundació

 • Proporcionar atenció Integral a la persona amb diabetes mitjançant:
  • Un programa estructurat de prevenció secundaria.
  • La pràctica regular de controls clínics amb proves complementàries (examen de fons d’ull, anàlisi clíniques, ECG, Eco Doppler…).
  • Dedicació amb igual èmfasi als aspectes biomèdics, psicològics culturals i de conducta.
  • Educació terapèutica individual i en grup. Suport familiar.
 • Contribuïm a la formació de professionals en diabetologia.
 • Promovem la recerca.

La FRCF està acollida a la Llei de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Els ingressos econòmics provenen dels honoraris mèdics per l’activitat professional, de les matrícules dels cursos i del mecenatge privat i es destinen a finalitats socials, docents i de recerca.
La llei permet que els donatius siguin deduïbles fiscalment.

Ressenya històrica


Ens vàrem constituir l’any 1989 en memòria del il·lustre diabetòleg clínic català Rossend Carrasco i Formiguera, pioner en l’ús de la insulina a Catalunya i Espanya. Els membres del Patronat són:

Dr. Daniel Figuerola (President)
Dr. Joaquim Camps (President d’honor)
Dr. Manel Puig (Director)
Sr. Armand Pérez (Secretari)
Dr. Manel Armengol
Dr. Didac Mauricio
Dra. Anna Sanmartí (Patró d’honor)
Històricament han format part de la Junta el Dr. Jaume Figuerola (†), el Dr. Gonçal LLoveras (†), el Sr. Joan Pons (†), Sra. Núria Pi-Sunyer (†), el Dr. Robert Pujol (†), la Sra. Carmen Plaza, el Sr. Francisco Loscos, Sr. Enric Gimenez-Coral, Sr. Jordi Belloso, Dr. Xavier Formiguera i Sr. Ildefons Garcia Serena. La Junta de Patronat va nomenar director de la Fundació Rossend Carrasco i Formiguera al Dr. Daniel Figuerola l’any 1992. Des de 2011 la direcció l’exerceix el Dr. Manel Puig, nomenat per la Junta.